On-line katalog výrobků

Popis práce s katalogem

V levé části okna je zobrazen interaktivní "strom", který zobrazuje jednotlivé skupiny produktů. Klepnutím na název skupiny se zobrazí její popis a seznam výrobků v ní. Klepnutím na znaménko plus před názvem skupiny se "rozbalí" seznam podskupin. Klepnutím na tlačítko mínus před názvem skupiny se seznam podskupin "sbalí".

Práce s výpisem produktů

V pravé spodní části okna se po klepnutí na skupinu zobrazuje seznam produktů do ní patřící. Tento seznam je rozdělen podle podskupin, nad každou skupinou je uveden její název. Klepnutím na něj se zobrazí pouze vybraná podskupina.

Pro zpřehlednění si můžeme jeden produkt označit. Najedeme myší na některý řádek a klepneme na něj. Řádek zůstane žlutě označen. Tato funkce je užitečná například pokud má skupina mnoho různých parametrů a my musíme posunovat obraz do stran, abychom si je mohli všechny přečíst.

Opětovným klepnutím na označený řádek označení zmizí.

Protože v některých skupinách může být velké množství parametrů, můžeme některé parametry pro zpřehlednění výpisu "vypnout". Stačí klepnout myší na název parametru. Klepnutím na plus, které se zobrazuje místo "vypnutého" parametru, se opět zobrazí.

Zpřesňování výpisu produktů

Protože v některých skupinách může být velké množství výrobků, můžeme výpisu zpřesnit, tedy zobrazit pouze ty výrobky v dané skupině, které vyhovují zpřesňujícímu nastavení. Zpřesnění zadáváme v pravé horní části výpisu. Podle kterých parametrů výpis zpřesňujeme záleží na skupině, kterou si právě prohlížíme. U některých skupin dokonce nemusí být žádné. Hodnotu zpřesňujícího nastavení zadáváme buď sami, nebo vybíráme z nabídnutého seznamu.

Po klepnutí na tlačítko zpřesnit výpis se zobrazí pouze produkty odpovídající zpřesňujícímu nastavení.

Objednávání

Aby jste mohli objednávat produkty, musíte být našimi registrovanými partnery. Registrační formulář najdete zde. Potom, co Vás naši pracovníci zaregistrují, Vám bude přiděleno přístupové jméno a heslo. Pokud jste již registrováni, můžete se přihlásit zde, nebo klepnutím na slovo "uživatel" v žlutém pruhu vpravo. Přihlášeným klientům se před produkty zobrazuje zaškrtávací políčko a za nimi cena. Aby jste mohli produkt objednat, musíte ho nejprve vložit do košíku. Zaškrtněte políčko před vybranými produkty a klepněte na tlačítko "označené produkty přidat do košíku", které naleznete pod výpisem produktů. Zobrazí se hlášení, že vybrané produkty byly vloženy do košíku.

Klepnutím na "KOŠÍK" v rozbalovacím stromu se zobrazí obsah nákupního košíku. V něm můžeme specifikovat množství (s příslušnými jednotkami) objednávaného zboží. Zaškrtávacím políčkem před produktem určíme, zda produkt zahrneme do objednávky. Objednávka se zobrazí klepnutím na tlačítko "učiň objednávku".

V objednávce zkontrolujeme, zda obsahuje požadované produkty v požadovaném množství a vyplníme zprávu pro příjemce (pro Contru), pokud je to nutné. Objednávku odešleme tlačítkem "potvrdit objednávku".

Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se Vám hotová objednávka a potvrzení o jejím odeslání.